0917.58.58.79

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025

5/5 - (1 bình chọn)

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, tỉnh Bình Định đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá chiến lược. Cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ kép khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế. Tiếp tục phát triển và duy trì phát triển theo hướng bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tích cực thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án tại địa bàn tỉnh; đẩy nhanh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025

Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ động đối phó với biến đổi khí hậu và phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của thiên tai; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh. Huy động và sử dụng nguồn lực đẩy mạnh hiệu quả, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển hàng đầu tại khu vực miền trung.

2. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế bình định:

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

– Tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng 7,0 – 7,5%; trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 9,5 – 10,2%, dịch vụ tăng 7,1 – 7,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,2 – 3,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10 – 10,5%

– Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế: công nghiệp – xây dựng 31,8%, dịch vụ  39,6%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 23,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 5,2%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16.000 tỷ đồng

– Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 6.000 triệu USD;

– Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 41%/GRDP.

– Đến năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 52,8% trở lên; trên 85% số xã (96 xã) đạt tiêu chí nông thôn mới, 36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thêm Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn).

 b) Các chỉ tiêu xã hội:

– Đến năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề đạt 66%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số trên 95%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt 20,5%; duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ; duy trì 100% số xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; trên 70% số trường đạt chuẩn quốc gia.

– Giải quyết công việc làm mới hàng năm khoảng 30.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 – 2%/năm.

– Duy trì vững chắc mức sinh đẻ, đưa tỷ số giới tính giảm dần về cân bằng tự nhiên. Nâng cao chất lượng dân số, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh, thấp còi giảm còn dưới 8%.

c) Các chỉ tiêu về môi trường:

Đến năm 2025: Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 58%; duy trì 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; 83% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 84%; duy trì 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường.

3. Trụ cột tăng trưởng và các khâu đột phá:

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu nêu trên, việc phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm tới tập trung vào những trụ côt kinh tế sau:

Về Công Nghiệp

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nhằm tạo động lực phát triển nhanh nền kinh tế của tỉnh bình định. Trong đó, tập trung nguồn lực. Tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng và đưa Khu công nghiệp – đô thị Becamex đi vào hoạt động. Tập trung hu hút các nhà đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp hiện có và có kế hoạch phát triển các khu công nghiệp mới.

Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu đàn về công nghệ thông tin như TMA, FPT… phát triển. Tham gia chuỗi công nghệ công viên phần mềm Quang Trung. Thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp (start up) đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển các ngành công nghiệp chế biến gắn với sản phẩm nông – lâm – thủy sản. Hình thành các “ khu sản xuất nông – công nghiệp ở tại nông thôn”.

Về Du Lịch

Quy hoạch đồng bộ các địa điểm du lịch, các dự án đầu tư, quản lý hoạt động du dịch. Xây dựng Tỉnh Bình Định trở thành điểm du lịch “3 tốt” và “3 không” . Tích cực quảng bá dịch vụ du lịch trong nước và ngoài nước. Lấy điểm nhấn là:  “Quy Nhơn – thành phố du lịch xanh ”, “Quy Nhơn – điểm đến du lịch”; có chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp quốc tế.

Dịch Vụ Logistics

Dịch vụ logistics bao gồm cảng biển và hàng không. Tập trung khai thác hiệu quả cảng Quy Nhơn hiện có gắn với sự phát triển hệ thống cảng cạn (ICD) và hiện đại dịch vụ cảng. Tối đa hóa công suất, đồng thời nghiên cứu xác định địa điểm và kêu gọi đầu tư cảng mới có công suất lớn. Khai thác tốt vận tải hàng không, xúc tiến việc quy hoạch các khu công nghiệp sản xuất gia công hàng điện tử – viễn thông gần sân bay nhằm thuận lợi vận tải hàng không của Cảng hàng không Phù Cát.

Nông – Lâm – Thủy Sản

Phát triển nông – lâm – thủy sản dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng. Thu hút vốn đầu tư xây dựng các trang trại chăn nuôi, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Có biện pháp nâng cao chất lượng rừng trồng; xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với nông hộ tham gia chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Hiện đại hóa nghề đánh bắt thủy sản, nhất là nuôi trồng và khai thác thủy sản xa bờ. Xây dựng và hiện đại các hóa trung tâm hậu cần về nghề cá. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát Triển Đô Thị

Phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển khu đô thị mới Nhơn Hội. Quy hoạch phát triển các dự án tại bình định, các khu dân cư gắn với các khu công nghiệp. Việc mở rộng giao thông (như Khu công nghiệp – đô thị Becamex A, Khu đô thị – dịch vụ Becamex B, đường ven biển, đường nối sân bay Phù Cát – Nhơn Hội…). Quy hoạch đường sắt nội đô kết nối Cát Tiến với Trung tâm Tp Quy Nhơn. https://nhonhoinewcitys.com/

3.2. Các khâu đột phá tạo động lực:

Trong 5 năm tới tập trung vào 3 khâu đột sau đây:

– Thứ nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư. Nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

– Thứ hai, đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của tỉnh, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao. Thực hiện chính sách thu hút lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

– Thứ ba, tiếp tục xây dựng phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế bình định, xã hội đồng bộ.

Nguồn: http://binhdinhinvest.gov.vn/

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0917 58 58 79 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới. Mua Bán Giá gốc Chủ Đầu Tư, Nhận Kí Gởi sang nhượng cho khách đầu tư . 
    error: Đang load !!